About

StudioDriesSegers_copyright_DriesSegers13

Level Five is een kunstenaarscoöperatief in Brussel die atelierruimtes voor kunstenaars aanbiedt via een collectieve organisatorisch en wederzijds ondersteuning. Sinds 2019 bieden wij toegankelijke en kwalitatieve kunstenaarsateliers aan voor kunstenaars in Brussel. Momenteel werken 112 kunstenaarsleden op 3 locaties (Van Volxem, Van Meyel en Van Overbeke), in 3 Brusselse gemeenten (Vorst/Forest, Molenbeek, Ganshoorn). Daarnaast bieden we faciliteiten en programma's ter ondersteuning van creatieve praktijken zoals beeldende kunst, performatieve kunst, theater, architectuur, film, schrijven en tentoonstellingsmaken.

Brussel heeft, in tegenstelling tot andere Europese hoofdsteden, geen gevestigde kunstenaarsatelierinfrastructuur en een specifiek beleid voor kunstenaarsateliers bevindt zich momenteel nog maar in een pril stadium. Gedurende de laatste drie jaar heeft Level Five haar onderlinge afhankelijkheid naar voren gebracht en een cultuur van wederzijdse steun tussen haar leden gecreëerd terwijl ze allianties cultiveerde met andere kunstenaars, initiatieven en organisaties in Brussel. Als zodanig pleit Level Five voor een duurzaam beleid en infrastructurele investeringen in kunstenaarsateliers in de stad. Stap voor stap ontwikkelen we een coöperatieve organisatie die kan zorgen voor een duurzaam netwerk van kunstenaarsateliers en een ondersteunende omgeving voor artistiek initiatief, ontwikkeling en uitwisseling.

De organisatie van onze werkruimte is geïnspireerd op de raden politiek en democratische modellen van besluitvorming en actie. Er is een raad gekozen uit de leden van Level Five, die de basisverplichtingen van de organisatie organiseert (asbl Level Five vzw). Maandelijks is er een forum waar leden van Level Five gezamenlijk vorm geven aan de commons van de werkruimte. Er worden tal van werkgroepen gevormd die ideeën en oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen die we onderweg tegenkomen.

In de gemeenschappelijke ruimtes kunnen de leden en bezoekers van Level Five elkaar ontmoeten. Ze zijn opgevat als open ruimtes die kunnen transformeren in de verschillende vormen die sociale actie kan aannemen: een maaltijd delen, een filmvoorstelling kijken, een tentoonstelling bezichtigen, een lezing bijwonen, deelnemen aan een discussie, enz. We voelen dat op deze manier de kloof tussen productie en presentatie in de kunst wordt verkleind, waardoor er een meer levendige en pluriforme cultuur van creatie en uitwisseling kan ontstaan.

Sinds de oprichting van Level Five is er een inspanning geleverd voor inclusie. Dit is te zien in de achtergrond en ervaringen van mensen op de vloer, maar ook in de inhoud en vorm van het artistieke werk. Daarnaast is er een veelheid aan afkomsten, gender en talen. Inhoudelijk en qua vorm bestrijken de leden van Level Five een breed scala aan artistieke disciplines; van schilders tot performers, van academici tot architecten, van beeldhouwers tot sociaal-activisten. Dit ondersteunt ook onze visie op kunst als een sociale en democratische praktijk, omdat alleen binnen een esthetische pluraliteit alle perspectieven tot uitdrukking kunnen komen. Dit streven naar pluraliteit blijft belangrijk voor Level Five om continue in praktijk te brengen en zo aansluiting te vinden in de culturele en maatschappelijke context van Brussel.

Locaties


Van Meyel – Rue Van Meyelstraat 49, 1080 Molenbeek
Van Overbeke – Avenue Van Overbekelaan 160, 1083 Ganshoren
Van Volxem – Avenue Van Volxemlaan 380, 1190 Forest / Vorst

anne philippe 1 Colonial Lives Inês Neto dos Santos - Walk&Talk 2019 - photo by Sara Pinheiro 1.two figures Karolien Chromiak 1 Paoletta-Holst-1 Rachel Bacon 1 sabrina-seifried-DK-benjakon-2 Cathrina-Lee-1 Natasja-Mabesoone-1 yvan-rochette)-light-component-1 Delphine-Deguislage-Michael_De_Lausnay-1 IMG_4126_1 Bas-vandenHout-1 Eitan Efrat and Sirah Foighel Brutmann 01 Intersections of Care_1 lola-daels-1 IMG_4406 antoniabrown1 Doris_Boerman_1 dirk-reimes-1 Emma-van der Put-1 Evelien-Cammaert-1 Chloe_malcotti_image_1 Bas Blaasse 1 David_Bernstein_1 Anouchka_Oler_Clement-Harpillard_1 Kevin Gallagher _ 2 Bieke_Buckinx_1.png arts-et-marges 0Z2A7379 Batsheva_Ross_1.jpeg 21 SECOLO marcella Claudio - Panto- @StokkStudio @AndriSoren - 1 1-sideline Aline_Forçain_LolaPertsowsky_1 Ingo-Brosch-1O-Young-Kwon-1JPG MarcoLampis1 Elies-Vaer-1 desespiègles-1 Logo-TMBR Jolien-Naeyaert-1 Olaf Winkler - 1 Perri MacKenzie_01 Bianca Baldi_Sebastiano_Pellion_di_Persano Sophia-Holst-1 Francesca_Grilli_AmericanAcademyRome_01 Leonhard-Münch-1 dries-segers-1 Maud_Gourdon_credit_Chantal_van_rijt_1 Veerle_Melis_1 DSCF9140 Bartosz_Gorka_Free_Gestures_1 doris-hardeman-1 Joachim-Robbrecht-License-Isolde-Woudstra-1.jpeg